Chia tay đồng chí Phạm Thị Thu Nhàn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Hòa về nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước.